İngiltere-İran proje taşımalarıengland mapSanayii devriminin babası olan İngiltere bir çok ülkeye sanayii ürünleri satmaktadır. Bunlardan, en çok bilinen ülkeler ise Azerbaycan ve irandır. İran parsiyel nakliye başlığımızda da daha önce bunu sizlere anlatmıştık.
İran endüstrisini ele aldığımızda devamlı dışa bağlı kalmış ve üretim için Avrupa ülkelerinden gelecek emtialara ihtiyaç duymuştur. Ancak, Avrupa ülkelerinin son zamanlarda uyguladığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle İran’a bir çok mal satışı durmuştur. Bu taşımaların gerçekleştirilmesi için bir çok formül aranır olmuştur. Bu formüllerin ise en bilineni Avrupa dan yapılacak satın almanın Türk firmalar tarafından gerçekleştilmesi akabinde İran’a satılmasıdır. Ancak, Temmuz ayının ikinci haftasında İran firmaları mal alışını ara vermektedirler… Bunun en beliren özelliği ramazan ayının bu döneme denk gelmesi ve firmaların faaliyetlerine gerek ramazan gerek ise tatil nedeniyle ara vermesidir.
İngilterenin çalışan nüfusun %40’ını sanayi kollarındakiler oluşturur. İngiltere sanayi devrimini Avrupa’da ilk gerçekleştiren ülkedir. Sanayi 18. yüzyıl’ın ikinci yarısında zengin taş kömürü yataklarının işletilmesiyle başlamıştır. Günümüzde taşkömürü üretimi azalmıştır (yılda 122 Mt) ve hepsi iç tüketimde kullanılmaktadır. Enerjinin ancak üçte biri kömürden sağlanmaktadır. Buna karşılık hidrokarbon tüketimi artmıştır. Bunun önemli bir bölümü (53 Mt petrol, 40 milyar doğalgaz) Kuzey Denizi’nden çıkartılmaktadır. Yine de yılda 20 Mt petrol dışalımı yapılmaktadır. Elektrik üretimi 288 milyar KWh’yi bulur ve bunun 37 KWh’si nükleer santrallardan sağlanır. Çelik üretimi, çoğu dışarıdan satın alınan demir cevherinden olmak üzere yılda 20 Mt kadardır. Gemi yapımı ve motorlu taşıt endüstrileri çok gelişmiştir (2 milyona yakın taşıt, bunun %80’i binek otosu). Uçak sanayi ile birlikte daha birçok sanayi dalını bunlara eklemek gerekir (takım tezgahları, tarım ve demiryolu makineleri, elektrikli makineler vb.)

En eski endüstri kolu tekstildir. Ancak eski önemini yitirmiş durumdadır. Bununla birlikte dışarıdan alınan pamuk ve hem yerli hem ithal yünle yılda 90.000 ton pamuklu, 185.000 ton yünlü üretilmektedir. Sentetik tekstil üretimi ise 400.000 ton dolayındadır. Kimya endüstrisi tekstile göre daha yeni olmasına karşın büyük bir hızla gelişmiştir. Petrokimya sanayinin (plastik madde, sentetik iplik, kauçuk, vb.) önemi de diğer kimya dallarına (gübre, boya, sabun, vb. üretimi) göre daha fazladır.

Yorumlar

Firma bilgilerimiz


BAYKA LOJİSTİK
Adres : Osman Yılmaz Mah, 649.Sokak
No:8, Kat:4,
Gebze/KOCAELİ
Tel :
Mobil :
Fax :
E-mail :
İlgili ülkeye hizmet vermemekteyiz.

Fotoğraf Galerimiz